CONVOCATOR ADUNARE GENERALA
2021-04-16 10:45:45

CONVOCATOR


In conformitate cu art.14. alin 1. din Statut, Consiliul Director al Asociatiei GAL Valea Trotusului Bacau, convoaca Adunarea Generala pentru data de 23.04.2021, ora 12.00 in comuna Targu Trotus, sat Targu Trotus, nr. 1 (in incinta pensiunii Ianalin ) cu urmatoarea ordine de zi:


1. Aprobare situatii financiare - bilant, balanta;
2. Prezentare situatie proiecte depuse in cadrul sub-masurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala";
3. Prezentare situatie masura 8/6B Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare -„DOTARE CENTRU DE RESURSE PENTRU COMUNITATILE MARGINALIZATE DIN TERITORIUL GAL VALEA TROTUSULUI BACAU";  Perspective in vederea acreditarii in domeniul social;  Identificare grup tinta -beneficiari masura 8.
4. Stabilire criterii de repartizare a fondurilor aferente perioadei de tranzitie 2021-2022, pe fiecare masura.

Fișiere atașate

Înapoi