Titlul proiectului: CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE COLABORARE LA NIVEL TERITORIAL IN SCOPUL ELABORĂRII SRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN TERITORIUL GAL VALEA TROTUSULUI

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală.

OS 1 – Identificarea nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare a teritoriului GAL VALEA TROTUSULUI, prin implicarea activa a populatiei, in cadrul a 17 intalniri organizate la nivelul fiecarui UAT si 3 intalniri ale partenerilor semnatari ai Acordului de parteneriat.
OS 2 – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala, ca abordare inovatoare a teritoriului GAL VALEA TROTUSULUI.
Modalitatile prin care proiectul contribuie la realizarea obiectivului general sunt:
Facilitarea comunicarii si schimbului de informatii; Stimularea colaborarii; Identificarea nevoilor si prioritatilor comunitatii; Cresterea gradului de implicare activa a actorilor locali si organizatiilor din teritoriu; Promovarea inovarii in dezvoltarea teritoriului.
Ca modalitate de implementare se vor desfasura activitati de animare si consultare: intalniri, materiale de promovare, materiale publicitare, campanie social-media, respectiv activitati de proiectare a strategiei: consultanta tehnica. In atingerea obiectivului general un rol important il va avea implicarea capitalului uman propriu.


  Nume Data Fișier
Planificarea Intalnirilor 11/10/2023 Descarcă