Prelungire apeluri de selecție

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului Bacău, prin reprezentant legal Talamba Stefan, anunță prelungirea urmatoarelor apeluri de seleție, pana la data de 14.10.2019

 

 

 

Depunerea proiectelor se face la sediul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, din com. Cașin, sat Cașin, nr. 14, zona Andreșești, jud. Bacău, tel./ fax: 0334/ 428 334, e-mail: galvaleatrotusuluibacau@gmail.com , www.gal-valea-trotusului.ro,  de luni pănă vineri.

Înapoi