Prelungire apeluri de selecție

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului Bacău, prin reprezentant legal Talamba Stefan, anunță prelungirea urmatoarelor apeluri de seleție:

 

 

Depunerea proiectelor se face la sediul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, din com. Cașin, sat Cașin, nr. 14, zona Andreșești, jud. Bacău, tel./ fax: 0334/ 428 334, e-mail: galvaleatrotusuluibacau@yahoo.ro , www.gal-valea-trotusului.ro,  de luni pănă vineri.

Sesiune inchisa
23-02-2018

Sesiune inchisa

GAL Valea Trotușului Bacău anunță închiderea Apelurilor de selecție aferente SESIUNII 2 de lansare.

Conform PROCEDURILOR DE EVALUARE ȘI SELECȚIE GAL va desfasura activitățile de evaluare și selecție a proiectelor depuse.

Înapoi