Măsura 6

Măsura M6/6B Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”

 

GAL Valea Trotușului Bacău anuntă închiderea apelului de selecție pentru masura 6/6B. 

Înapoi