Măsura 3

Măsura 3/3A  Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare

 

GAL Valea Trotușului Bacău anuntă închiderea apelului de selecție pentru masura 3/3A.

Înapoi