Măsura 3

Măsura 3/3A  Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare

 

GAL Valea Trotușului Bacău anuntă prelungirea apelului 1/2019 pe măsura 3/3A - perioada 19.07.2019 - 14.10.2019.

Proiectele se vor depune până la data limită 14.10.2019  la sediul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, situat în sat Caşin, comuna Cașin, nr. 14, zona Andreşeşti (în incinta DMC), județul Bacău, în intervalul orar 8.00 – 16.00.

Înapoi