Calendar estimativ 2020

  Prin Nota nr. 221983/16.03.2020 privind măsuri necesare pentru desfasurarea activităților pentru implementarea măsurilor PNDR 2014-2020  sub coordonarea AM - PNDR ca urmare a aparitiei pandemiei COVD 19

 

Având în vedere apariția COVID 19 și instaurării stării de urgentă la nivel național în vederea reducerii riscurilor sunt necesare urmatoarele măsuri:

- amânarea lansarii apelului de selectie 1/2020 pentru masura 1/ 1A

- amânarea lansarii apelului de selectie 1/2020 pentru masura 3/3A

 

Vom reveni cu un nou calendar de lansare a apelurilor de selectie aferente măsurilor din SDL.

 

        

 

 

Calendar estimativ 2020 modificat in data de 21.02.2020

Calendar estimativ 2020

 

 

 

 

 

Acest calendar se va putea modifica cu cel puțin 5 zile înainte de lansarea apelurilor de selecție conform ghidului de implementare Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, versiunea 04: “GAL are obligația de a elabora un Calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic. Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând fi modificate datele de lansare a sesiunilor și alocările, în sensul creșterii sau diminuării acestora. Pentru asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat vor fi postate pe pagina web a GAL și afișate, cel puțin, la sediile primăriilor partenere GAL”.

Înapoi