Asociația GAL Valea Trotușului Bacău anunță lansarea următorului apel de selecție:

Asociația GAL Valea Trotușului Bacău anunță lansarea următorului apel de selecție:

  • apelul de selecție 3/2023 aferent măsurii M7/6B „INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente,
  •  perioada de lansare din data de 29.11.2023 – pana la data de 15.01.2024
MASURA Fondul disponibil pentru masura Euro/ FONDURI EURI Suma maximă nerambursabilă/proiect Euro/FONDURI EURI
Măsura M7/6B 141.666,78                                        A -100.000,00                                        B – 30.000,00