Asociația GAL Valea Trotușului Bacău anunță lansarea apelului de selecție 3/2023 aferent măsurii M5/6A EURI

Asociația GAL Valea Trotușului Bacău anunță lansarea apelului de selecție 3/2023 aferent măsurii M5/6A EURI – „Infiintarea sau dezvoltarea activitatilor neagricole în spatiul rural din fonduri EURI„ – cu perioada de lansare din data de 27.09.2023 – pana la data de 09.10.2023

MASURA Fondul disponibil pentru masura Euro/ FONDURI EURI Suma maximă nerambursabilă/proiect Euro/FONDURI EURI
Măsura M5/6A EURI 208.338,29 58.368,29