Asociația GAL Valea Trotușului Bacău anunță lansarea apelului de selecție 2/2023

Apelul de selecție 2/2023 aferent măsurii M5/6A EURI – „Infiintarea sau dezvoltarea activitatilor neagricole în spatiul rural din fonduri EURI„ – cu perioada de lansare din data de 16.08.2023 – pana la data de 28.08.2023

MASURA Fondul disponibil pentru masura Euro/ FONDURI EURI Suma maximă nerambursabilă/proiect Euro/FONDURI EURI
Măsura M5/6A EURI 58.368,29 58.368,29

Apelul de selecție 2/2023 aferent măsurii M7/6B „INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente, – cu perioada de lansare din data de 16.08.2023 – pana la data de 18.09.2023

MASURA Fondul disponibil pentru masura Euro/ FONDURI FEADR Suma maximă nerambursabilă/proiect Euro/ FONDURI FEADR
Măsura M7/6B 121.916,97 A -100.000,00                                        B – 30.000,00