Asociația GAL Valea Trotușului Bacău anunță lansarea apelului de selecție 1/2024 aferent măsurilor M5/6A EURI, M5/6A FEADR, M7/6B

Asociația GAL Valea Trotușului Bacău anunță lansarea apelului de selecție 1/2024 aferent măsurilor M5/6A EURI – „Infiintarea sau dezvoltarea activitatilor neagricole în spatiul rural din fonduri EURI„ M5/6A FEADR Infiintarea sau dezvoltarea activitatilor neagricole în spatiul rural„ M7/6B –  INVESTITII locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale si a infrastructurii aferente” – cu perioada de lansare din data de 27.03.2024 – pana la data de 29.04.2024

MASURA Fondul disponibil pentru masura Euro/ FONDURI EURI Suma maximă nerambursabilă/proiect Euro/FONDURI EURI
Măsura M5/6A EURI 208.338,29 200.000
MASURA Fondul disponibil pentru masura Euro/ FONDURI FEADR Suma maximă nerambursabilă/proiect Euro/FONDURI FEADR
Măsura M5/6A 75.642,60 75.642,60
MASURA Fondul disponibil pentru masura Euro/ FONDURI FEADR Suma maximă nerambursabilă/proiect Euro/FONDURI FEADR
  Măsura M7/6B 97.402.78 Actiuni de tip A generatoare de venit  – 97.402.78
Actiuni de tip A negeratoare de venit – 97.402,78
Actiuni de tip B- 30.000

  Nume Data Fișier
APEL 1 2024 18/03/2024 Descarcă