Activitatea 1.2  Realizarea a  3 întâlniri ale partenerilor

În cadrul acestei activități s-au desfășurat următoarele acțiuni:

  • au fost realizate și distribuite materiale de promovare – mape, pixuri, pliante, bloc – notes-uri;
  • au fost convocați cei 49 de parteneri pentru a participa la cele 3 întâlniri ale partenerilor;
  • s-au desfășurat cele 3 întâlniri ale partenerilor în zilele de 17.10.2023, 27.10.2023 și 27.11.2023;

Cele 3 întâlniri au dat posibilitatea partenerilor să contureze analiza SWOT a teritoriului și să consolideze și să structureze obiectivele de dezvoltare teritorială. Prin întâlnirile de animare s-a popularizat abordarea LEADER și conștientizarea actorilor locali cu privire la importanța implicării în abordarea de tip „bottom-up. De asemenea, prin întâlnirile organizate, prin materialele de promovare distribuite și prin campania social – media a fost asigurată creșterea capacității de colaborare la nivelul întregului teritoriu acoperit de GAL.

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE.