Activitatea 1.1: Realizarea a 17 activitati de animare la nivelul fiecarui UAT

În cadrul acestei activități s-au desfășurat următoarele acțiuni:

  • au fost realizate și distribuite materiale de promovare – fly-ere, pixuri, pliante;
  • au fost organizate intalniri in cele 17 UAT-uri partenere prin deplasarea salariaților 19.1 în fiecare UAT, distribuire (stradal) de fly-ere, pixuri, pliante;
  • în cadrul întâlnirilor atât în locatiile stabilite, cât și stradal în teritoriul fiecărui UAT au fost consultați participanții, au fost identificate nevoi și s-au oferit soluții, contribuin astfel la creșterea capacitatii de colaborare la nivel teritorial;
  • s-a desfășurat o campanie social-media pe Facebook;

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE.